top of page

PRIVACY POLICY

Dit privacybeleid beschrijft de principes van het verwerken van informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens en cookies, op onze website, gelegen op de URL: amsterdamrenovation.nl. De website wordt beheerd en persoonlijke gegevens worden beheerd door Tommy’s Service, gevestigd aan Rietschoot 274, 1511 WT Oostzaan.

Het contact-e-mailadres van de websitebeheerder is www.tommysservice.nl">info@www.tommysservice.nl. De exploitant is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de informatie die u vrijwillig op de website verstrekt.

1. Algemene informatie

De website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het afhandelen van vragen middels formulieren

Vervulling van gevraagde diensten

Presentatie van aanbiedingen of informatie

De website verzamelt op de volgende manieren informatie over gebruikers en hun gedrag:

Via vrijwillig verstrekte gegevens in formulieren die in de systemen van de exploitant worden ingevoerd.

Door cookiebestanden (“cookies”) op te slaan op apparaten van eindgebruikers.

2. Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden die door de exploitant worden gebruikt

Gebruikerslogin en persoonlijke gegevensinvoerpunten zijn beveiligd via een transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, gecodeerd worden op de computer van de gebruiker en alleen op de doelserver kunnen worden gelezen.

De operator voert regelmatig een gegevensback-up uit als onderdeel van de gegevensbescherming.

Regelmatige software-updates zijn een essentieel aspect van gegevensbescherming en zorgen ervoor dat alle software die door de exploitant wordt gebruikt voor gegevensverwerking up-to-date is.

3. Hosting

De website wordt gehost en technisch onderhouden op servers door de exploitant cyberFolks.pl.

4. Uw rechten en aanvullende informatie over gegevensgebruik

De beheerder heeft in bepaalde situaties het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan de verplichtingen die aan de beheerder worden opgelegd. Dit geldt voor geautoriseerde medewerkers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te verwezenlijken.

Uw door de beheerder verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, zoals vastgelegd in aparte regelgeving (bijvoorbeeld boekhouding). Marketinggegevens worden niet langer dan 3 jaar verwerkt.

U heeft het recht om van de beheerder te verzoeken:

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Rectificatie van uw persoonsgegevens

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Beperking van gegevensverwerking

Gegevensportabiliteit

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vermeld in punt 3.3 c), inclusief profilering met het oog op de legitieme belangen van de beheerder, op voorwaarde dat er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, vooral voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt een klacht indienen bij de voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau, over de acties van de beheerder.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig maar noodzakelijk voor de werking van de website. Er kunnen geautomatiseerde beslissingen, waaronder profilering, over u worden genomen met het oog op het verlenen van diensten in het kader van de gesloten overeenkomst en voor direct marketing door de beheerder.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen in de zin van de regelgeving inzake gegevensbescherming, wat betekent dat ze niet buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

5. Informatie in formulieren

De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, indien verstrekt. In sommige gevallen kan de website informatie opslaan die het koppelen van formuliergegevens aan het e-mailadres van de gebruiker vergemakkelijkt.

Gegevens die in formulieren worden verstrekt, worden verwerkt voor het specifieke doel dat in elk formulier is aangegeven, zoals het afhandelen van serviceaanvragen, commercieel contact of het registreren van diensten, en worden op duidelijke en transparante wijze toegelicht.

6. Beheerderslogboeken

Informatie over gebruikersgedrag op de website kan worden geregistreerd en gebruikt voor websitebeheerdoeleinden.

7. Belangrijke marketingtechnieken

De exploitant maakt gebruik van statistische analyses van websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., VS). De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan deze dienstverlener, alleen geanonimiseerde informatie. Deze dienst is afhankelijk van het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot het advertentienetwerk van Google bekijken en bewerken met behulp van de tool: Google Advertentievoorkeuren.

8. Cookie-informatie

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen en zijn ontworpen voor gebruik op de website. Cookies bevatten doorgaans de naam van de website waar ze vandaan komen, de opslagduur op het eindapparaat en een uniek nummer.

De exploitant van de website plaatst en gebruikt cookies op het eindapparaat van de gebruiker.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van gebruikerssessies op de website (na het inloggen), zodat gebruikers niet op elke subpagina hun login en wachtwoord opnieuw hoeven in te voeren.

Het bereiken van de doeleinden die zijn gedefinieerd in het gedeelte ‘Belangrijke marketingtechnieken’.

Twee fundamentele

bottom of page